ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ 500€ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 5€ ΑΝΑ m2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 30€ ΑΝΑ m2
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ (ΕΩΣ 22Τ.Μ.)
Α) ΠΑΚΕΤΟ SMALL ΤΙΜΗ 500€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΜΠΑΝΙΕΡΑ)
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ
3) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Β) ΠΑΚΕΤΟ MEDIUM ΤΙΜΗ 650€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΑΘΡΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
3) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
4) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ
5) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.