ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ 500€ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 5€ ΑΝΑ m2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 30€ ΑΝΑ m2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ - ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΨΙΜΟ ΟΙΚΙΑΣ, (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΕΩΣ 60 Τ.Μ. ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗ: 500€
ΒΑΨΙΜΟ ΟΙΚΙΑΣ, (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΕΩΣ 75 Τ.Μ. ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗ: 650€
ΒΑΨΙΜΟ ΟΙΚΙΑΣ, (ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ) ΕΩΣ 100 Τ.Μ. ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗ: 800€
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ: 5€ ΑΝΑ Τ.Μ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ: 5€ ΑΝΑ Τ.Μ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ (ΒΙΒΕΧΡΩΜ)